Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Wandy Leszczewskiej
wieloletniego Pracownika Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja oraz Pracownicy

Zespołu Placówek Oświatowych