ZPO w SŁUPSKU

Pracownie Drzewno-budowlane

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  • STOLARZ
  • TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOńCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
  • TECHNIK BUDOWNICTWA
  • TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ