ZPO w SŁUPSKU

Pracownie Mechaniczne

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • TECHNIK MECHANIK
  • TECHNIK MECHATRONIK
  • KIEROWCA MECHANIK
  • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH