ZPO w SŁUPSKU

Struktura

Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku

Z dniem 01.09.2017 utworzono Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku, w którego skład wchodzą Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 oraz Bursa Szkolna.

Dyrektor ZPO

mgr inż. Wiesław Maruszak

Pracownie Mechaniczne
kierownik mgr inż. Leszek Kierbić
kierownik mgr inż. Adam Drobkiewicz

76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 5
tel./fax (59) 845 70 00
(59) 845 70 01
e-mail: centrum@ckpslupsk.pl

Pracownie Gastronomiczno-Hotelarskie
wicedyrektor mgr Agata Giejbo

76-200 Słupsk
ul. Szczecińska 60a
tel./fax (59) 845-61-82
(59) 845-61-83
(59) 845-62-00
e-mail: pgh@ckpslupsk.pl

Pracownie Drzewne / Budowlane
Wicedyrektor mgr Marek Książek

76-200 Słupsk
ul. Koszalińska 5
tel./fax (59) 845 70 00
(59) 845 70 01
e-mail: centrum@ckpslupsk.pl

Bursa Szkolna
wicedyrektor mgr mgr Agata Giejbo

Szczecińska 60a
tel./fax (59) 845-61-82
(59) 845-61-83
(59) 845-62-00
e-mail: pgh@ckpslupsk.pl