ZPO w SŁUPSKU

O nas

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaistniała pilna potrzeba opuszczenia przez Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych w Słupsku zajmowanych obiektów przy ul. Pl. Zwycięstwa. W wyniku usilnych starań ówczesnego kierownika Warsztatów pana Ryszarda Ochocińskiego przejęto obiekty w budowie przy ulicy Koszalińskiej 5.Przez pierwsze lata inwestycja ta realizowana była z przeznaczeniem na Pracownie Praktycznej Nauki Zawodu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Słupsku. W 2004 roku został napisany projekt stworzenia przy tych pracowniach nowoczesnej komórki szkoleniowej zajmującej się mało znanym w tym czasie kształceniem w zakresie CNC oraz CAD/CAM.

W czasie częstych wizyt w Ministerstwie Edukacji Narodowej okazało się że będą tworzone w Polsce placówki kształcenia zawodowego wyposażone w nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny. Z racji dobrze napisanego programu oraz posiadania odpowiedniego obiektu Słupsk został zakwalifikowany, jako jedno z 13 miast do utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego. W 1995 roku przekazane zostały pierwsze komputery, ploter, stosowne oprogramowanie oraz frezarka sterowana numerycznie. W roku 1998 CKP przejmujemy obiekty Bursy Szkolnej wraz z pracowniami Gastronomiczno Hotelarskimi. W 2002 r. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Drzewnych zostały włączone od struktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, obecnie zajęcia odbywają się budynku przeznaczonym do realizacji zajęć praktycznych w branży stolarskiej i budowalnej. Z dniem 01.09.2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego przekształcił się w Zespół Placówek Oświatowych w skład, którego wchodzi Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 oraz Burs Szkolna.

Celem działalności ZPO jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły z regionu Słupska i organ prowadzący oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze. Kształcenie zawodowe odbywa się w branży:  mechanicznej,  elektrycznej i elektronicznej, drzewnej, gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, budowlanej i innych za zgodą organu prowadzącego. Przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z OKE. Współpraca z firmami lokalnymi: Starosielski, SCANIA, AJ, Fimal, Abler, Kosmaz, Mebel komstruktor, Pyszne Jedzonko.